SK Berlare is voor hun verdere uitbouw op zoek naar een nieuwe TVJO.
Onze prioriteiten liggen op doorstroming van eigen jeugd naar ons eerste elftal. Een goede samenwerking tussen TVJO en sportieve cel is hier van noodzakelijk belang.
U zal als TVJO ook zelf deel uitmaken van deze sportieve cel en zo de sportieve toekomst van de club mee bepalen.
Verder beschikt u over een administratief coördinator en 3 sportieve coördinatoren die u ondersteunen in het leidden van onze jeugdwerking.

Vereisten
• minimum UEFA-B diploma en/of diploma TVJO,
• sporttechnisch inzicht
• leiding geven aan coördinatoren en trainers
• organisatorische skills (testings, planning, …)
• de communicatie tussen alle partijen (trainers, spelers, ouders) optimaal houden
• goede samenwerking met sportieve cel van 1e elftal.
Sportief / Opleidingsplan
• Ondersteunt de voetbal- en opleidingsvisie, is verantwoordelijk voor het naleven en bijwerken van het opleidingsplan.
• helpt het strategisch plan, de missie en de visie opstellen.
• is verantwoordelijk voor het samenstellen van het sporttechnisch kader binnen de jeugdopleiding.
• zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling.
• stelt samen met de jeugdcoördinatoren de trainers aan.
• woont trainingen en wedstrijden bij, waardoor hij zicht heeft op de naleving van het leerplan. Zo heeft hij zicht op de interne scouting en kan hij de evolutie van de jeugdspelers waarnemen.
• Helpt bij het jaarlijks organiseren van het clubtornooi.
• evalueert samen met de jeugdcoördinatoren de trainers.
• stimuleert trainers tot het volgen van opleidingen, bijscholingen,…
• leidt de vergadering en bepaalt mee de agendapunten.
• organiseert samen met jeugdcoördinatoren de evaluatiemomenten tijdens en na het seizoen.
• geeft leiding aan zijn medewerkers, en streeft ernaar om met een gemotiveerd team de vooropgestelde doelstellingen te realiseren,
• neemt de eindverantwoordelijkheid bij het samenstellen van de kernen.
• stelt samen met de AVJO een jaarplanning op (wedstrijden, tornooien, trainingen…).
• stimuleert en organiseert alle interne en externe opleidingsfaciliteiten.

Communicatie
• is aanwezig op noodzakelijke vergaderingen van Voetbal Vlaanderen.
• onderhoudt de contacten met de coördinatoren en trainers en voert discussies die bijdragen tot een gunstig sociaal klimaat binnen onze club.
• bouwt externe relaties uit, teneinde het imago en de concurrentiepositie van de jeugdopleiding te handhaven en verder te ontwikkelen,
• zorgt voor de interne communicatie, onderhoudt nauwe contacten met de trainers enerzijds (trainersvergaderingen) en legt anderzijds verantwoording af aan het dagelijks bestuur indien dit nodig zou zijn.
• treedt op als gesprek- en discussiepartner binnen het sportieve management van de jeugd.

Besluit:
De TVJO leidt de sportieve jeugdopleiding en is voor alle geledingen binnen deze werking de eindverantwoordelijke. Hij leidt de sportieve opleiding van onze jeugd als een goede huisvader.

Solliciteren kan ook via jeugd@skberlare.be